Освітній процес здійснюють педагогічні кадри у складі: 1 директор, 2 вихователі-методисти, 24 вихователі, 3 асистента вихователя,  1 вчитель – дефектолог, 2 музичних керівники, 1 практичний психолог, 1 інструктор з фізкультури, 1 керівник гуртка зображувальної діяльності, 1 керівник гуртка англійської мови, 1 керівник дослідно – експерементального гуртка, 1 керівник логопедичного гуртка, 1 керівник  гуртка LEGO конструювання.