Відповідно до ст.20, 21 Закону України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”, наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01.10.2012 №590 “Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)” із змінами, з метою забезпечення безпеки харчової продукції, продуктів харчування та ефективного функціонування системи НАССР у ЗДО (ЦРД)  з 20.09.2019 року введено в дію постійно діючі процедури, засновані на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)
Міжнародна система аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках  (англ. НАССР) – система, яка ідентифікує, оцінює та контролює небезпечні фактори, що є визначальними для безпечності харчових продуктів.
Адміністрація  ЗДО зобов’язана впровадити і постійно підтримувати функціонування принципів системи ХАССП (НАСССР) на харчоблоках.
Головним завданням системи ХАССП (НАССР) в ЗДО є аналіз небезпек і проведення поетапного контролю за етапами приготування став і продуктів харчування, починаючи від прийому продуктів комірником (іншою відповідальною особою) і до моменту видачі готової страви.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОБОЧУ ГРУПУ ХАССП

ПАСПОРТ ХАРЧОБЛОКУ